Podział majątku, a hipoteka na nieruchomości.
9 maja 2022

Bardzo często już na początku nawiązywania współpracy w zakresie prowadzenia sprawy rozwodowej pojawia się kwestia podziału majątku dorobkowego małżonków. Oczywiście jednym z pierwszych pytań jest kiedy będzie możliwe podzielnie powstałego majątku oraz jak wysoką spłatę otrzymam lub będę zmuszony/a oddać. Wprawdzie podział majątku można dokonać już na etapie sprawy rozwodowej, ale w praktyce dzieje się…

Podział majątku dorobkowego. Różnica w zarobkach małżonków, a możłiwość ustalenia nierównych udziałów.
22 października 2021

W okresie ostatnich dwóch – trzech tygodni o pomoc prawną zwróciło się do mnie kilka osób, które po zakończonych sprawach rozwodowych chciały przeprowadzić sprawę o podział majątku dorobkowego. Czynnikiem wspólnym łączącym wszystkie te osoby była chęć ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym. Każdą z tych osób zapytałem, jakie ważne powody mają uzasadniać przyznanie im…