OBSZAR MOJEJ PRAKTYKI


PORADY PRAWNE

Udzielanie porad prawnych jest podstawową czynnością każdego adwokata. Jako adwokat oferuję zarówno usługę jednorazowej porady w formie ustnej, jak i kompleksową analizę przedstawionego zagadnienia w formie opinii pisemnej.

OSOBY FIZYCZNE

Znaczną część działań kancelarii pochłaniają zlecenia osób fizycznych. Współpraca w tym zakresie polega przede wszystkim na reprezentowaniu klientów w sporach sądowych, bądź administracyjnych. Jako pełnomocnik sprawuję stałą pieczę nad przebiegiem powierzonej sprawy, a klienci otrzymują bieżące doradztwo prawne w zakresie swojej sprawy.

PODMIOTY GOSPODARCZE

Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów korporacyjnych. Obszar mojej praktyki obejmuje bieżące doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów, obsługę korporacyjną procesu rejestracji i działalności spółek, reprezentację w sporach sądowych, w tym przed sądem rejestrowym.