Zakres usług


Prowadząc swoją Kancelarię, jako Adwokat, zajmuje się prowadzeniem spraw w takich dziedzinach prawa jak:

ZAKRES USŁUG

W swojej praktyce, w szczególności zajmuje się niżej wymienionymi sprawami z poszczególnych dziedzin prawa.

PRAWO CYWILNE

W zakresie prawa cywilnego duża część spraw jest wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Inną grupę spraw stanowią sprawy o zadośćuczynienie z tytułu doznanej krzywdy. Moja Kancelaria świadczy pomocą we wskazanym zakresie, jak i znacznie szerszym.

rozwód białystok
adwokat adrian sylwanwicz sprawy rodzinne bialystok

Problematyka prawa rodzinnego jest bardzo szeroka i trudna z uwagi na sfery jakich dotyka. W swojej praktyce z powodzeniem zajmuję się prowadzeniem spraw rozwodowych oraz związanych z uprawnieniami i obowiązkami rodziców, tj. kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej i alimentów. Zajmuje się także sprawami o podział majątku dorobkowego byłych małżonków.

W tej materii najistotniejszymi zagadnieniami są stwierdzenie nabycia praw do spadku oraz podział odziedziczonych składników majątku. Drugą istotną grupę stanowią roszczenia o zachowek. Bardzo często oba wskazane zagadnienia powiązane są z kwestią odpowiedzialności za długi spadkowe. Kancelaria świadczy szeroką pomoc z zakresu prawa spadkowego.

Na tej płaszczyźnie głównym aspektem działań Kancelarii jest obrona oskarżonych w postępowaniach karnych, zarówno na etapie sądowym, jaki przygotowawczym. Reprezentuje także osoby prawomocnie skazane w postępowaniach penitencjarnych mi.in. o odroczenie wykonania kary, czy przerwę w karze. Świadczę także pomoc osobą pokrzywdzonym reprezentując ich jako oskarżycieli posiłkowych.

Sprawy z tego zakresu stanowią specyficzną grupę zagadnień prawa cywilnego i administracyjnego. W głównej mierze dotyczą naruszenia posiadania, czy sporów granicznych. Oczywiście mowa tutaj także o zniesieniu współwłasności, zniesieniu służebności, zasiedzeniu, czy wywłaszczeniu. Moja Kancelaria posiada bogate doświadczenie w tego rodzaju sprawach.

prawo spadkowe białystok

PRAWO ADMINISTRACYJNE

W tym przypadku pomoc Kancelarii sprowadza się do zastępowania Zleceniodawcy przy załatwianiu różnego rodzaju spraw w instytucjach państwowych. Bardzo często powiązane jest to z koniecznością sporządzania odwołań od decyzji, skarg do WSA i NSA. Moja pomoc polega także na analizie dokumentów historycznych w celu określenia możliwości stwierdzenia nieważności zapadłych decyzji.

Najczęstsze sprawy

 • Sprawy o zapłatę,
 • Sprawy o odszkodowanie,
 • Sprawy o zachowek,
 • Sprawy o dział spadku,
 • Sprawy o rozwód,
 • Sprawy o alimenty,
 • Obrony w procesach karnych,
 • Sprawy karno skarbowe,
 • Sprawy o wykroczenia drogowe,
 • Sprawy o odroczenie wykonania kary,
adwokat białystok rozwód
rozwody białystok
 • Dozór elektroniczny,
 • Reprezentacja pokrzywdzonych,
 • Odwołania od decyzji,
 • Skargi do WSA i NSA,
 • Sprawy o zniesienie współwłasności,
 • Naruszenie posiadania,
 • Wywłaszczenia,
 • Rozgraniczenia.