Prawo Karne - Adwokat Białystok

Dodatkową specjalizacją prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku jest reprezentowanie moich klientów w procesach karnych. Jest to jeden z obszarów, jakimi zajmują się adwokaci. Przyjęcie takiej sprawy bywa równoznaczne między innymi z uczestniczeniem w procesie i wymaga znajomości prawa. Reprezentant może w takim przypadku stać zarówno po stronie obrony, jak i oskarżenia. Jest to zależne od indywidualnego charakteru postępowania. 

Adwokat Prawo Karne Białystok – pomoc w bieżących potrzebach klientów

Dotyczą one m.in. kradzieży, włamań, nieumyślnego spowodowania śmierci, bójek, jazdy pod wpływem alkoholu i środków odurzających, zniesławienia. Może to być także paserstwo, rozbój czy inne czynności nielegalne. Działania podejmowane są także w przypadku przedsiębiorców, jeśli na przykład ich kontrahent dopuścił się aktywności, która nosi znamiona czynu zabronionego. W takiej sytuacji następuje proces, który należy do jurysdykcji sądów karnych, co z kolei regulowane jest przez kodeks postępowania. To tam znajdują się wszystkie normy i reguły, według których całość jest przeprowadzana przez adwokata.

Prawo karne reguluje, czym są czyny zabronione pod groźbą kary oraz określa zasady odpowiedzialności za nie. To właśnie ono określa, jakie konsekwencje spotkają osobę, która łamie ustalone przez społeczeństwo normy, świadomie lub nie. Jako adwokat mam obowiązek znać właściwy kodeks, by następnie prowadzić takie sprawy i dokładnie informować moich klientów o ich przebiegu.

W przypadku spraw tego typu jako adwokat z Białegostoku weryfikuję niezbędną dokumentację, sprawdzam ją pod względem poprawności i wiarygodności i określam jej zgodność z prawem. W ten sposób przygotowuję siebie i klienta do uczestniczenia w procesie. Zapoznaję się między innymi z umowami, aktami notarialnymi, kontraktami, zaświadczeniami i innymi tego typu dokumentami.

Klasycznym przykładem jest pomoc w postępowaniu karnym zainicjowanym przez jednego z małżonków obok sprawy rozwodowej, np. sprawa o znęcanie się. Innym przykładem niech będzie pomoc jednemu z kontrahentów nieudanej transakcji sprzedaży nieruchomości, który następnie posądzony zostaje o oszustwo. Sytuacji, w których musiałem reprezentować swojego klienta zarówno w przypadkach cywilnych, jak i w równolegle toczącej się sprawie karnej jest naprawdę sporo.

Adwokat prawo karne Białystok
adwokat prawo karne Białystok

Adwokat prawo karne Białystok – róźne role

Jako adwokat w sprawach karnych występuję w różnych rolach. Może to być obrońca lub oskarżyciel. Każda z nich wymaga ode mnie wiedzy z zakresu prawa karnego, bym mógł uczestniczyć w tego typu procesach, na przykład w Białymstoku. Takie możliwości dopuszcza bowiem prawo. Najczęściej jest to funkcja albo obrońcy oskarżonego, albo pełnomocnika pokrzywdzonego. To jednak niejedyne opcje, jakie dopuszcza prawo karne. Adwokat czasami występuję też w charakterze pełnomocnika świadka.

W zakresie wykonywanej przez mnie praktyki adwokackiej zawsze skupiam się na udzieleniu właściwej pomocy i od początku zwracam uwagę na najważniejsze uprawnienia jakie przysługują podejrzanemu (oskarżonemu) lub pokrzywdzonemu. Jako adwokat podpowiadam jakiego rodzaju dowody dopuszcza prawo karne i mogą być pomocne dla korzystnego rozstrzygnięcia sprawy. Staram się pracować z Klientem w taki sposób żeby miał pełną świadomość swojej sytuacji.

Prawo Karne Adwokat Białystok

Jako adwokat w sprawach karnych nie jestem zwolennikiem biernego oczekiwania na wynik procesu. Staram się zawsze jak najwcześniej rozpocząć współpracę z klientem i zebrać jak najwięcej informacji o jego postępowaniu. Wykorzystuję je następnie do opracowania dalszych działań i określenia, jaki kierunek powinna ona przyjąć. Na każdym kroku informuję osobę o tym, co będzie się działo w trakcie jej rozprawy i prowadzonym postępowaniu.
Po dokonaniu analizy przedstawionego mi problemu adwokaci opracowują metodę działania. Dotyczy to zarówno osób oskarżonych o popełnienie czynu zabronionego, jak i klientów, którzy zostali pokrzywdzeni w wyniku jego popełnienia. Uważam, że warto jest podejmować obronę już na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego. O ile w ogóle strona dysponuje jakimś materiałem dowodowym. W wielu sprawach karnych rozsądnym rozwiązaniem przewidzianym przez prawo jest rozważenie możliwości dobrowolnego poddania się karze. Wówczas pomagam przy negocjowaniu ewentualnej kary z urzędem prokuratorskim lub sądem.

adwokat prawo karne Białystok

W przypadku woli nawiązania współpracy zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką w Białymstoku.

Ze wsparcia adwokata można skorzystać zarówno na etapie przedsądowym, jak i w czasie toczącego się procesu. Moja pomoc obejmuje też podejmowanie czynności związanych np. z odwołaniem od wyroku czy sporządzeniem wniosków o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego lub odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności czy udzielenia przerwy w karze.