Podział majątku i rozwody Białystok

Prowadzona przeze mnie kancelaria w Białymstoku specjalizuje się m.in. w prawie rodzinnym. W związku z tym prowadzi m.in. sprawy rozwodowe i o podział majątku. Jako adwokat zajmujący się nimi mogę pomóc np. poprzez udzielenie porady. Omawiam z klientem problem, z jakim przychodzi i przedstawiam mu rozwiązanie dopuszczone przez przepisy prawne. Oprócz tego służę wsparciem w przygotowaniu różnych pism procesowych: np. pozwu o rozwód, pozwu o alimenty. Biorę również udział w negocjacjach pomiędzy małżonkami w celu omówienia warunków formalnego rozstania się w różnych sferach życia oraz kwestiach związanych z podziałem majątku wspólnego. Ponieważ obie strony w czasie trwania związku zgromadziły ruchomości i nieruchomości, konieczne staje się uregulowanie, co i w jakim zakresie należy się każdemu z małżonków.

Zarówno rozwody, jak i sprawy o podział majątku nie należą do łatwych, jeśli strony mają problem z dogadaniem się w tym zakresie. Adwokat opracowuje z klientem strategię działania oraz pomaga mu w zebraniu materiałów dowodowych. Obowiązuje go również zachowanie w tajemnicy wszystkich powierzonych informacji.

Sprawy o rozwód i podział majątku

Szczególną kategorię spraw rodzinnych stanowią sprawy rozwodowe (o separację).

adwokat białystok rozwód

Podstawową różnicą odróżniającą sprawy rozwodowe prowadzone przez adwokatów między innymi w Białymstoku od innych spraw rodzinnych jest fakt, że tutaj sądem właściwym do jej rozpoznania w pierwszej instancji jest sąd okręgowy.
Jednocześnie w sprawach rozwodowych sąd jest zobowiązany z urzędu do rozstrzygnięcia o wszystkich istotnych sprawach dzieci pochodzących z małżeństwa. Zatem przedmiotem takich postępowań nie jest tylko ustalenie, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami, ale także ustalenie że na skutek rozwodu nie ucierpi dobro małoletnich dzieci.

Rozstrzygnięcie o wszystkich tych kwestiach w sprawie rozwodowej jest niekiedy bardzo trudne z uwagi na silne emocje towarzyszące rozwodzącym się małżonkom.
Nie rzadko jest tak, iż kwestia wzajemnego udowodnienia winy za rozkład pożycia oraz towarzyszące tej kwestii emocje wyłączają racjonalne myślenie. W rezultacie strony bardzo często pomijają istotne dla rozstrzygnięcia sądu kwestię związane z alimentami, czy kontaktami z dziećmi. Efekt jest taki, że zapadły w sprawie rozwodowej wyrok kreuje kwestię związane z obowiązkami wobec dzieci mniej korzystnie niż oczekiwałaby tego strona. W takich chwilach adwokat staje się reprezentantem danej osoby i jej interesów.

adwokat rozwód białystok
rozwody białystok

Bardzo często po zakończeniu związku małżeńskiego powstaje kolejna elektryzująca byłych małżonków kwestia dotycząca podziału majątku dorobkowego.
Oczywiście sprawę taką można załatwić już na etapie postępowania rozwodowego, ale jest to robione przez sąd bardzo wyjątkowo i tylko kiedy nie ma większego sporu między małżonkami. Zresztą w samych sprawach o podział majątku wspólnego może się pojawić wiele dodatkowych kwestii. Np. co ze spłatą kredyty wziętego na zakup domu, jak rozliczyć darowizny otrzymane przez jednego z małżonków i wniesione do majątku wspólnego, czy też jak ustanowić nierówne udziały. Ponownie każda z tych kwestii wymaga odrębnego rozważenia, które jednak przeprowadzane jest w toku jednego postępowania. W takich przypadkach możliwe jest skorzystanie z usługi adwokata.

Prowadząc swoją Kancelarię Adwokacką z pomagam wielu ludziom przejść przez trudy postępowania rozwodowego, sprawy o separację i podział majątku dorobkowego. Pomagam wybrać właściwy model postępowania.
Jako adwokat staram się wytłumaczyć jakie materiały będą pomocne do orzeczenia rozwodu, czy też rozwodu z ustaleniem winy za rozkład pożycia. Jednocześnie zawsze zachęcam swoich klientów do rozważenia, czy w kwestii dzieci lub podziału wspólnego majątku faktycznie nie ma możliwości zawarcia właściwego porozumienia. Przez cały czas trwania współpracy dziele się całą swoją wiedzą i doświadczeniem.

rozwód białystok

Sprawy rozwodowe Białystok

Ważną kwestią w kontekście postępowań rozwodowych jest wspomniany ładunek emocjonalny, który nierzadko im towarzyszy. Z tego względu dochodzenie swoich racji przed sądem bywa trudne dla stron. Właściwym rozwiązaniem jest profesjonalne wsparcie prawne. Jak w tym wypadku działa adwokat? Rozwód prowadzony jest przez niego kompleksowo – od analizy sytuacji Klienta do podjęcia właściwej strategii działania. Jest to istotne nie tylko ze względu na podział majątku, ale też ustanowienie winy za rozkład pożycia.

W wielu małżeństwach odpowiedzialność za ich zakończenie ponosi jedna ze stron, która np. dopuściła się zdrady lub sprzeniewierzyła wspólne środki ze względu na uzależnienie od hazardu bądź alkoholu. Rozwody z orzeczeniem o winie dają poszkodowanemu małżonkowi prawo do uzyskania alimentów w przypadku pogorszenia jego sytuacji materilanej. Świadczenie nie dotyczy jedynie dzieci – przy ustlaeniu przez sąd winy partnera za rozkład pożycia można domagać się od niego dodatkowych pieniędzy, na przykład w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W takich sprawach o rozwód zainteresowani mogą korzystać z usługi adwokata.

W tego typu sytuacjach również istotna okazuje się pomoc adwokata. Rozwód w Białymstoku lub okolicznych miejscowościach dobrze jest przeprowadzić po konsultacjach z kancelarią prawną. Profesjonalne wsparcie pozwala w sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawić wszystkie argumenty w trakcie postępowania przed sądem, co z kolei przekłada się na uzyskanie satysfakcjonującego rozwiązania sprawy. Adwokat prowadzący rozwód np. w Białymstoku powinien dysponować szeroką wiedzą z zakresu prawa rodzinnego – należy wybrać kancelarię, która się w nim specjalizuje.

Wraz z zakończeniem związku formalnego często wzbudzającą sporo emocji kwestią jest ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi lub zakresu włady rodzicielskiej rozstających się rodziców. Także i w tym zakresie przydaje się pomoc adwokata. Podczas rozwodu niezbędne jest wykazanie argumentów przemawiających za przyznaniem zarówno opieki nad małoletnimi, ustanowienia ich miejsca pobytu, jak i uregulowania kwestii kontaktów z rodzciami. W razie wątpliwości czy chęci nawiązania współpracy na terenie Białegostoku należy skontaktować się ze sprawdzoną kancelarią adwokacką.

Zapraszam do kontaktu.