Prawo rodzinne Białystok - alimenty i inne sprawy rodzinne

adwokat adrian sylwanwicz sprawy rodzinne bialystok

Praktycznie każdy z nas przechodząc przez swoje życie uwikłany jest w bliższe lub dalsze relacje z innymi osobami. Wiele spraw, które ich dotyczą, reguluje prawo rodzinne.

To jedna z dziedzin, w jakich specjalizuję się jako adwokat prowadzący postępowania klientów z Białegostoku i okolic. Kwestie, w których potrzebują wsparcia, są bardzo różne. W ramach świadczonych usług oferuję doradztwo, pomoc w napisaniu dokumentów np. pozwu o rozwód czy pozwu o alimenty. Ponadto reprezentuję mocodawcę w sądzie, a także wspieram w negocjacjach lub mediacjach.

Gdy osoby tworzące związek małżeński decydują się na ostateczne, formalne rozstanie, wówczas trzeba zająć się uregulowaniem wielu ważnych kwestii pomiędzy sobą oraz dotyczących dzieci, jeśli są. Adwokat prowadzący sprawy rodzinne służy wówczas wsparciem w tym zakresie. Zgodnie z etyką zawodową jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystkie powierzone mu przez klientów informacje. Podejmując się występowania w ich imieniu, informuję o wszystkich dopuszczalnych przez prawo możliwościach rozwiązania konkretnych problemów, z jakimi może borykać rozwiedziony lub rozwodzący się małżonek.

Prawo rodzinne i jego regulacje – Białystok

Najbliższą formą wspomnianej relacji jest rodzina. Kto nie zna nas lepiej niż właśni rodzice, rodzeństwo, czy dziadkowie. Więzy krwi pomiędzy członkami rodziny skutkują tym, że od dziecka uczeni jesteśmy zasad jakie obowiązują nas w tych relacjach. Uczeni jesteśmy jak powinniśmy się odnosić do swojego rodzeństwa, dziadków, czy też w jaki sposób mąż powinien odnosić się do żony lub odwrotnie. Dla wielu z nas tak wpojone zasady pozwalają przejść spokojnie przez życie bez większych rodzinnych konfliktów. Kiedy jednak wpojone wzorce zachowań zawodzą pomocne okazują się regulacje prawne dotyczące prawa rodzinnego, które narzucają na przykład alimenty.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy pomimo, że nie jest obszernym aktem prawnym zawiera szereg bardzo ważnych regulacji dotyczących wzajemnych obowiązków i uprawnień członków rodziny.

Obejmuje m.in. takie kwestie jak alimenty czy opieka nad dziećmi. Bardzo często są to jednak regulacje ogólne z których można wyinterpretować kolejne. Niejednokrotnie negatywne emocje towarzyszące uwikłaniu w konflikt rodzinny nie pozwalają dostrzec szeregu możliwości jakie dają przepisy kodeksu rodzinnego. Z drugiej strony emocjonalne zaangażowanie w konflikt, bardzo często także chęć odwetu, wyłącza racjonalne myślenie co utrudnia właściwą ocenę sytuacji. Z tych właśnie względów warto skorzystać z usług profesjonalisty – adwokata, który zna prawo oraz realia sal sądowych i metodykę myślenia sądów.

rozwód białystok
pomoc frankowiczom białystok

Jako adwokat bardzo często podejmuje się prowadzenia spraw rodzinnych w Białymstoku, które obejmują np. kwestie alimentów czy podziału majątku.

Jedną z moich specjalizacji są sprawy rodzinne, w tym o alimenty. Jako adwokat zawsze staram się zrozumieć swojego Klienta, a także szczegółowo rozeznać w sytuacji. Poświęcam dużo czasu na wytłumaczenie możliwych scenariuszy oraz wskazuję dalsze ścieżki postępowania, które są pomocne do osiągnięcia zamierzonych celów. Najczęściej jest bowiem tak, że przez skrajne emocje, towarzyszące np. ustaleniu kontaktów z dzieckiem lub podwyższeniu alimentów, nie dostrzegamy najprostszych i najskuteczniejszych rozwiązań w sprawie. W tym zakresie właśnie pomocne są wskazówki i wsparcie doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym.

Przez cały czas trwania współpracy dziele się całą swoją wiedzą i doświadczeniem.

Prowadząc swoją praktykę adwokacką w Białymstoku pomagam w następujących sprawach rodzinnych:

  • alimenty na małżonka lub na dzieci – ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie;
  • o zaspokajanie potrzeb rodziny;
  • władza rodzicielska;
  • kontakty z dzieckiem lub wnukiem;
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
  • wprowadzenie rozdzielności majątkowej w tym z datą wsteczną;
  • o wyrażenie zgody na podjecie czynności przekraczającej zakres zwykłego majątku dziecka;
adwokat sprawy rodzinne białystok

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego – alimenty i inne – stanowią trudne i delikatne zagadnienia.

Między innymi dlatego, że bardzo często dotykają bezpośrednio dzieci. Dlatego też niejednokrotnie staram się zwracać uwagę Klienta, aby należycie zabezpieczył ich interes. Na przykład poprzez znalezienie dziecku wsparcia psychologiczneg czy uzyskanie alimentów.

Natomiast świadczona przez adwokata pomoc w tym zakresie spraw rodzinnych obejmuje przede wszystkim udzielanie porad, konsultacji, sporządzania pism (pozwów, wniosków, wezwań, porozumień, ugód itp.), jak również reprezentowanie w całym postępowaniu sądowym od samego początku aż do jego prawomocnego zakończenia (czasami, aż doza kończenia postępowania egzekucyjnego).

Adwokat – sprawy rodzinne Białystok

Wiele ze wspomnianych postępowań regulowanych przez prawo rodzinne związanych jest bezpośrednio z rozwodem. Zakończenie związku formalnego budzi nierzadko sporo wątpliwości – w tym także tych dotyczących orzeczenia o winie. Adwokat zajmujący się sprawami rodzinnymi dla klientów np. z Białegostoku i okolic będzie w stanie wskazać dostępne rozwiązania, jakie można w konkretnej sprawie zastosować. Istotne jest, by w takiej sytuacji działać w sposób właściwy oraz poprawnie interpretować zapisy prawa rodzinnego – charakter zakończenia rozwodu determinuje możliwości obu stron m.in. w zakresie ustanowienia obowiązku płacenia alimentów.

Nie muszą być one przydzielane jedynie na dzieci. Jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materielanej małożnka niewinnego wóczas małżónek winny rozkłądu pożycia może zostać zobowiazany do alimentacji na rzecz tego pierwszego. Sytuację uzasadniającą zasądzenie alimentów miedzy małżonkami może taże uzasadniać niedostatek, w jakim na skutek rozowdu znajdzie sie jeden z małżonków. Prawo rodzinne daje wiele możliwości w tym zakresie, dlatego każdą ze spraw dotyczącą np. alimentów dobrze jest skonsultować z adwokatem. Również przy samym postępowaniu rozwodowym bardzo przydatne może okazać się wsparcie kancelarii.

W sądzie poruszane się tkże inne kwestię związane oboiwązkaimi rodzinnymi. Przykładowa tematyka to wporwadzenie rozdzielności majątkowej, ustlenie kontaktów z dzieckiem, czy kwestie zwiazane z władzą rodzicielską już po zakończeniu formalnego związku przez ich rodziców. Cała tematyka wymaga znajomości prawa rodzinnego. Adwokat może reprezentować klienta w takich sprawach, co jest gwarancją przedstawienia argumentów w sposób merytoryczny i zrozumiały. W wielu przypadkach nie jest konieczne angażowanie sądu – z pozoru nieosiągalne między stronami porozumienie można jednak uzyskać z pomocą sprawdzonej kancelarii adwokackiej z Białegostoku. Dotyczyć to może np. wspomnianych już alimentów, ale też wielu innych spraw związanych pośrednio lub bezpośrednio z prawem rodzinnym, np. podział majątku wspólnego.