Adwokat spadki Białystok

Jedną z dziedzin, w jakiej pomagam na co dzień klientom z Białegostoku, jest prawo spadkoweSprawy, które prowadzę z tego zakresu, nierzadko są bardzo skomplikowane m.in. pod względem ustalenia, kto jest uprawniony do otrzymania majątku pozostawionego przez zmarłego. Podział tego mienia również wzbudza różne uczucia wśród spadkobierców – nierzadko takie właśnie kwestie, jak spadki, mogą ich poróżnić. Adwokat jest z kolei osobą, która może pomóc uregulować te kwestie zgodnie z obowiązującym prawem.

Sprawy majątkowe, w tym sprawy spadkowe stanowią bardzo istotny element naszego życia. Natomiast bardzo często po naszej śmierci najbliższa rodzina także zaczyna interesować się naszym majątkiem. Nawet jeżeli spadkodawcy udało się uregulować zgodnie z prawem tego rodzaju kwestię za życia, czy to w drodze testamentu, czy też w skutek darowizn, to i tak ktoś z rodziny może czuć się poszkodowany. Wówczas z pomocną dłonią przychodzą regulację Kodeksu cywilnego dotyczące dziedziczenia, a w ich zrozumieniu wsparciem może służyć adwokat z Białegostoku.

Oczywiście największe emocje wzbudzają sprawy spadkowe, w których strona czuje się pominięta przez spadkodawcę np. w treści testamentu, bądź przez wydziedziczenie.
Wówczas pojawia się szereg pytań dotyczących tego, co robić zgodnie z prawem. Czy podważać cały testament, czy późniejszym etapie tylko zapisy o wydziedziczeniu? Równie skrajne emocje pojawiają się kiedy okaże się, że tuż przed śmiercią spadkodawca cały swój majątek przekazał inne osobie. Znowu pojawia się szereg pytań. Czy tej osoby będzie mi przysługiwał zachowek, bądź czy można taką osobę wykluczyć przy dziale spadku? Sam podział masy spadkowej w sprawie o dział spadku także potrafi przysporzyć kłopotów zwłaszcza jeżeli okaże się, że ktoś z rodziny chciałby rozliczyć jakieś nakłady, czy też długi które spłacił za spadkodawcę. Wybory nie są zawsze takie oczywiste, a i niejednokrotnie mogą pociągnąć za sobą znaczne koszty. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy adwokata, którego specjalizacją jest prawo spadkowe.

prawo spadkowe białystok
sprawy spadkowe białystok

Prowadząc swoją praktykę adwokacką w Białymstoku staram się pomagać ludziom podjąć odpowiednie decyzje. W przypadku takich spraw adwokat dzieli się wiedzą dotyczącą prawa regulującego spadki. Do niego bowiem trzeba się odwoływać w takich procesach. Na jego podstawie klienci mogą podejmować decyzje dotyczące masy spadkowej lub ewentualnego podważania testamentu.

W ramach zajmowania się dziedziczeniem adwokat zbiera wszelkie niezbędne dokumenty, które określają stan prawny danego majątku, by móc zweryfikować okoliczności. Czasami konieczne bywa przygotowanie aktu poświadczenia dziedziczenia. Działanie wygląda też inaczej, jeśli dotyczy ono wydarzeń związanych z dziedziczącą osobą małoletnią. Zdarza się, że takie sprawy komplikują się, ponieważ ze względu na trudną sytuację rodzinną, nie jest możliwe zgromadzenie całej niezbędnej dokumentacji. Wówczas klient ma możliwość udzielenia pełnomocnictwa reprezentującemu go adwokatowi, by ten w jego imieniu zajął się wyjaśnieniami.

Za każdym razem w 100% angażuje się w przedstawioną sprawę spadkową i szukam najkorzystniejszych rozwiązań zgodnych z obowiązującym prawem. Jako adwokat poświęcam sporo czasu do zobrazowania sytuacji prawnej w jakiej znalazł się Klient tak, aby podejmowane przez niego wybory były jak najbardziej świadome. W ramach swojej praktyki prowadzę następujące sprawy:

  • o stwierdzenie nabycia praw do spadku – przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku, uzupełnienie nabycia spadku;
  • o stwierdzenie nieważności testamentu;
  • o zachowek;
  • o dział spadku
  • o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia;
  • zobowiązanie do wykonania zapisu lub polecenia;
  • zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza;

Sprawy spadkowe Białystok

Nierzadko przyjęcie przysługującego spadku stanowić może poważny problem. Dzieje się tak w sytuacji, w której osoba zmarła była poważnie zadłużona. Możliwe jest w takim wypadku złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku, które można złożyć w terminie do 6 miesięcy po śmierci spadkodawcy (powzięcia infmroacji o tytule dziedziczenia). Warto rozpatrzeć wady i zalety takiego rozwiązania poprzez konsultację u adwokata zajmującego się spadkami np. w Białymstoku oraz okolicznych miejscowościach.

Sprawy z tego zakresu dobrze jest poprzeć analizą prawną kancelarii specjalizującej się w takich działaniach. Jest to nierzadko droga do uniknięcia sporych problemów finansowych związanych z koniecznością uregulowania wszelkich zobowiązań osoby zmarłej. Prawo spadkowe jest dość szerokie, a zrozumienie kluczowych zagadnień bywa kłopotliwe, dlatego rozwiązaniem w tym wypadku jest konsultacja z adwokatem i omówienie konkretnej sytuacji w sposób bardzo dokładny.

Z kancelarią prawną kontaktują się nierzadko sami potencjalni spadkodawcy, którzy chcą zabezpieczyć swój majątek na wypadek śmierci i zadbać o jego rozdysponowanie zgodne z ich wolą. Poruszane są kwestie dotyczą sposobu rozporządzenia majatkiem na wypadek śmierci. Spadkodawcy zastanwiają się czy sporządzić testmaent, czy majątkiem rozdysponować już za życia. Dopytują się o konsekwencje prawne poszczególnych działań. Adwokat zajmujący się sprawami spadkowymi np. w Białymstoku również i w tym zakresie będzie w stanie wskazać odpowiednie rozwiązania.

Każdą kwestię związaną z prawem spadkowym warto zatem omówić z adwokatem. Ważny w tym wypadku jest wybór odpowiedniej kancelarii – powinna ona specjalizować się w takich właśnie sprawach. Spadki mogą zostać nabyte na różnej podstawie prawnej, którą niekiedy można podważyć, uzyskując tym samym bardziej satysfakcjonujące orzeczenie sądu co do przyznanego majątku. Taki proces jest jednak najczęściej dość czasochłonny i wymaga zgromadzenia zasadnego materiału dowodowego, a następnie przedstawienia go sądowi. Takie sprawy spadkowe w Białymstoku lub okolicznych miejscowościach można konsultować z prowadzoną przeze mnie kancelarią adwokacką.

W ramach swoich usług zajmuje się udzielaniem porad prawnych, jak również reprezentowaniem klientów w sprawach spadkowych w postępowaniu sądowym. Pomagam także sporządzić wnioski i pozwy inicjujące postępowania, jak również dalsze pisma procesowe (np. wnioski dowodowe). Udzielam profesjonalnej pomocy prawnej.