Prawo nieruchomości

W ramach swoich usług zajmuje się udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii dotyczącej zastanego stanu prawnego, reprezentowaniem Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Pomagam sporządzić wnioski, pozwy, odwołania, skargi, zarzuty do opinii biegłych. Wachlarz moich usług w tej materii jest naprawdę obszerny.

Od początku rozpoczęcia mojej przygody z prawem szczególną uwagę zwracałem na kwestię związane z przepisami prawa dotyczącymi prawa rzeczowego i nieruchomościami.
Będąc jeszcze na aplikacji adwokackiej sporządzałem szereg opinii prawnych dotyczących sytuacji prawnej nieruchomości. Problematyka byłą niezmiernie szeroka i dotykała kwestii od rozgraniczenia, przez sprawy o odszkodowanie za bezumowne korzystanie, zasiedzenie poprzez możliwości ubiegania się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Oczywiście sama opinia była jedynie potrzebna w celu ustalenia dalszego modelu postępowania w sprawie.

sprawy spadkowe białystok
rozwód białystok

Po rozpoczęciu w 2013 roku swojej własnej praktyki dalej kontynuowałem świadczenie pomocy prawnej w tym zakresie.
Wielokrotnie brałem udział w różnego rodzaju postępowaniach administracyjnych i sądowych. Pomagałem przy sporządzaniu wniosków inicjujących postępowanie administracyjne i sądowe. Pisałem odwołania, skargi w postępowaniach sądowo administracyjnych oraz pozwy o odszkodowanie. Pomagałem przy wyszukiwaniu i gromadzeniu dokumentacji archiwalnej. Jestem także autorem kilku skarg konstytucyjnych w przedmiocie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Z biegiem lat zakres oferowanej przeze mnie pomocy prawnej w zakresie prawa związanego z nieruchomościami znacznie się rozszerzył i obecnie obejmuje następujące kwestię:

 • zniesienie współwłasności – m.in. poprzez podział nieruchomości;
 • zasiedzenie nieruchomości;
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • eksmisja – inaczej mówiąc opróżnienie i wydanie;
 • roszczenia z tytułu rękojmi za wady nieruchomości;
 • pomoc przy sporządzaniu (ewentualnie sprawdzenie) i analiza umów najmu, dzierżawy, umów przedwstępnych, umów deweloperskich;
 • wywłaszczenie nieruchomości – przede wszystkim procesy dotyczące zwrotu nieruchomości lub wypłaty należnego odszkodowania;
 • rozgraniczenie, czy też spory graniczne;
 • naruszenie stosunków wodnych;
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • pomoc w procesach uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego czy innych postępowaniach dotyczących zagospodarowania przestrzennego (ustalenie inwestycji celu publicznego, czy uzyskanie warunków zabudowy);
 • pomoc w postępowaniach prowadzonych prze organy nadzoru budowlanego – uzyskanie pozwolenia na budowę, legalizacja samowoli budowlanej;